ثبت نام-ورود

اطلاعات خلاصه آمار معاملات بورس های ایران تا تاریخ1403/04/25

بورس اوراق بهادارتهران

روزها
2,935
داده ها
26,034

فرابورس ایران

روزها
2,025
داده ها
39,219

سهامداران