ثبت نام-ورود

اطلاعات خلاصه آمار معاملات بورس های ایران تا تاریخ1396/06/30

بورس انرژی ایران

روزها
1,026
داده ها
14,364

بورس اوراق بهادارتهران

روزها
2,116
داده ها
20,409

بورس کالای ایران

روزها
2,141
داده ها
102,840

فرابورس ایران

روزها
1,928
داده ها
46,128

سهامداران مرکز مالی